Landskrona stadsutveckling

Välkommen till vår årsredovisning 2018

Landskrona är på rätt väg

Från vision till verklighet. Så skulle man kunna beskriva den utveckling som skett i Landskrona under de senaste åren, och där Landskrona Stadsutveckling spelar en viktig roll.

Viktiga händelser 2018

År 2018 har präglats av arbete, medborgardialog och flera konkreta resultat inom Landskrona Stadsutveckling.

Landskronas läge innebär stora möjligheter

Det attraktiva läget mitt i Öresundsregionen, Nordens största arbetsmarknad och 4 miljoner människor, innebär stora möjligheter för invånare och företagare.Landskrona är en stad i stark utveckling och med fokus på tillväxt vad gäller inflyttning, etablering och turism. Det attraktiva läget mitt i Öresundsregionen, Nordens största arbetsmarknad och 4 miljoner människor, innebär stora möjligheter för invånare och företagare.

Översikt mål 2018

Landskrona Stadsutveckling AB arbetar utifrån fem prioriterade målsättningar med syfte att skapa en positiv utveckling och social hållbarhet i de centrala delarna. I bolagets handlingsplan formuleras ett antal mål för 2018. Tabellen nedan ger en översikt över mål samt exempel på aktiviteter under det gångna året.

“Tillsammans” ger resultat och en tryggare stad

På senare år har Landskrona blivit tryggare. Det är de flesta överens om, inte minst stadens invånare. En förklaring till den positiva utvecklingen är det nära samarbetet mellan olika aktörer, som alla har ett och samma mål. Att Landskrona ska vara en stad där man trivs och dit många vill flytta.

Genom stadsförnyelse skapar vi ett trivsammare Landskrona

Landskrona ska vara en stad där människor trivs, vill bo och arbeta, och också flytta till. För att förverkliga den visionen har Landskrona Stadsutveckling fått uppdraget att utveckla staden och skapa en balans mellan olika bostadsformer. Detta synliggörs framför allt genom det arbete som bolaget gör genom de förvärvade fastigheterna.