Viktiga händelser 2018

År 2018 har präglats av arbete, medborgardialog och flera konkreta resultat inom Landskrona Stadsutveckling.

Nedan följer några av årets händelser:

 • JANUARI En omfattande ombyggnad och renovering av sekelskiftesfastigheten Karl XV 5 i centrala Landskrona påbörjas.
 • JANUARI En trygghetsinventering genomförs i Landskrona, där invånarna på en digital karta uppmanas att markera platser i staden som man upplever som bra såväl som mindre trygga och välskötta.
 • APRIL En kartläggning av miljön runt Wrangelska parken, som av många upplevs otrygg, genomförs. Deltar gör berörda fastighetsägare och boende i området, polis samt representanter från olika kommunala förvaltningar.
 • Maj Samtliga fastighetsägare runt Wrangelska parken erbjuds en trygghetsinventering för att kartlägga vilka förbättringsbehov som finns i respektive fastighet och hur den yttre miljön kan utvecklas för att öka attraktivitet och de boendes trygghet.
 • JUNI En fastighet i centrala Asmundtorp förvärvas och arbetet med att ta fram en detaljplan för området påbörjas.
 • JUNI Detaljplanen för Sjukhuskvarteret 18 och 19 på det gamla sjukhusområdet vinner laga kraft.
 • September Hampus Trellid tillträder som VD för Landskrona Stadsutveckling AB.
 • OKTOBER Arkitektfirman Atkins får i uppdrag att ta fram en visionsplan för Wrangelska parken tillsammans med fastighetsägare,
  polis och boende.
 • NOVEMBER Första skisserna i kvarteret Neptun tas fram tillsammans med Stadstudio.
 • December Renoveringen av Karl XV 5 är slutförd och efter slutbesiktning flyttar de första bostadsrättsinnehavarna in i sina lägenheter lagom till jul.
 • December Arkitektfirman Atkins presenterar en visionsplan med idéer för Wrangelska parkens framtida gestaltning.