Styrelsen och adjungerande ledamöter

Från vänster till höger:
Hampus Trellid
(VD Landskrona Stadsutveckling)
Kenneth Håkansson
(ordförande Landskrona Stadsutveckling)
Andreas Lund
(adj Brinova)
Per Lindström
(ledamot Lindström Fastigheter)
Torkild Strandberg
(ledamot Landskrona stad)
Börje Andersson
(ledamot Landskrona stad)
Peter Billquist
(ledamot Paulssons Fastigheter)
Peter Pankko
(Auktoriserad revisor, Mazars SET Revisionsbyrå AB)
Daniel Engström
(ledamot Landskrona stad
Mikael Forsberg
(adj Landskronahem)
Mikael Jönsson
(ledamot HSB)

 

Landskrona den 11/2 – 2018

 

Kenneth Håkansson
Ordförande

Jenny Tillander

Torkild Strandberg

Peter Billquist

Börje Andersson

Hampus Trellid
Verkställande direktör

Jonas Esbjörnsson

Daniel Engström

Per Lindström

Mikael Jönsson

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14/2 – 2018

 

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Peter Pankko
Auktoriserad revisor